Name:LI Yi
Title:Professor
Department:
Contacts:
 Tel: 86-512-65882052 (Lab)

Fax:86-512-65882052 (O)

Email: liyi@suda.edu.cn


Group Website
B.Sc., Suzhou University (1997)

M.Sc., Suzhou University (2000)

Ph.D., Nanjing University (2006)

Postdoc., Suzhou University (2009-2011)

 Research Interests: Functional polymer materials; Nanomaterials.

 

Representative Publications

1. Yi Li, HairuiWang, LiwenWang, Feng Zhou, Yuanli Chen,Baozong Li and Yonggang Yang. Handedness inversion in preparing chiral 4, 4'-biphenylene-silica nanostructures. Nanotechnology, 2011, 22(13), 135605, 8pp.

2. Nan Zhao, Yuanli Chen, Li Zhang, Yuliang Shan, Xiaojuan Liu, Min Xiao, Baozong Li, Yi Li, and Yonggang Yang. From nanotubes to nano-cocoons with coiled pore channels. J. Nanosci. Nanotechnol., 2011, 11(9), 7920-5.

3. Zhen Xu, Huanyu Zhao, Zhuojun Yan, Sibing Wang, Yuanli Chen, Baozong Li, Yi Li*, Yonggang Yang. A Better Understanding of the Formation of Silica Nanococoons. Chin. J. Chem., 2011, 29, 1595-1600.

4. Yi Li, Lifeng Bi, Sibing Wang, Yuanli Chen, Baozong Li, Xiulin Zhu and Yonggang Yang*. Preparation of helical mesoporous ethylene–silica nanofibers with lamellar mesopores on the surfaces. Chem. Comm., 2010, 46, 2680-2682.

5. Yi Li*, Zhengchun Cai, Wenxing Zhong, Rongshi Cheng.  A Viscometric Study for Adsorption of Bovine Serum Albumin onto the Inner Surface of Glass Capillary. J. Appl. Polym .Sci., 2008, 107, 1850–1856

6. Yi Li, Rongshi Cheng. A viscometric study for gelatin in dilute aqueous solution. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 2006, vol.44, 1804-1812

  • loading...
Copyright © 2008-2009   chemistry.suda.edu.cn